|

با حضور‌ صادق نوروزی، محسن آرمین فیض‌الله عرب‌سرخی و محمد عطریانفر

روایت یک انشعاب

انشعاب‌های سیاسی در تاریخ معاصر ایران نقش مهمی داشته‌اند و در تاریخ معاصر ایران میان احزاب و گروه‌ها عمدتا منجر به دسته‌بندی‌های قابل‌توجهی شده که روند‌های سیاسی را عمیقا تحت تأثیر خود قرار داده است.