بابانوئل‌ها در ونیز ایتالیا

ونیز ایتالیا مملو از بابانوئل شد!