گزارش شبکه 12 اسراییل از رزمایش ایران

گزارش شبکه 12 رژیم صهیونیستی از رزمایش ایران در جنوب کشور