|

همه آنچه باید درباره طرح صیانت بدانیم؛

انتقاد اصلی مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟

جنجال های طرح مجلس معروف به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هنوز ادامه دارد. اما انتقادهای اصلی مخالفان طرح چیست؟ دراین ویدئو به زبان ساده، سه انتقاد اصلی مخالفان را تشریح کردیم.

فرانک جواهری گزارش می‌دهد.