چرا فروغ فراموش نمی‌شود؟

به بهانه تولد ۸۷ سالگی فروغ فرخزاد، گشتی در خانه پدری‌اش زدیم و از سایه اقتصادی‌نیا پژوهشگر ادبیات فارسی  پرسیدیم «چرا فروغ فراموش نمی‌شود؟»