مجازات عدم رعایت تدابیر کرونایی در چین

چند نفر از  افرادی که «محدودیت های قرنطینه کووید-۱۹» را در شهری در جنوب چین رعایت نکرده اند، برای تنبیه به انظار عمومی آورده شدند.