آتش بازی لحظه ورود به سال ۲۰۲۲ در برج خلیفه

آتش بازی لحظه ورود به سال ۲۰۲۲ در برج خلیفه را در این کلیپ تماشا کنید.