|

نورافشانی فوق‌العاده آغاز سال ۲۰۲۲ در لندن

تصاویری باشکوه و تماشایی از نورافشانی فوق العاده آغاز سال ۲۰۲۲ در لندن را ببینید.