|

رئیسی: ترامپ باید محاکمه و قصاص شود

سخن سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با آمریکایی‌ها:

شما یک ملت را ترور کردید نه یک فرد را، باید متجاوز و قاتل اصلی، رئیس جمهور وقت آمریکا، قصاص شود و باید حکم خدا در مورد او جاری شود.

دولت مردان آمریکایی بدانند که دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.