ایجاد ابرهای مصنوعی با موتورهای پرتابگر شاتل فضایی

به گزارش بی‌بی‌سی، موتورهای پرتابگر شاتل فضایی در زمان تست بر روی زمین، ابرهای مصنوعی با ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن تولید می‌کنند و این ابرها به صورت واقعی بارش باران را ایجاد می‌کنند.