ادامه کشتار در قزاقستان توسط روس‌ها

شنیده شدن صدای تیراندازی در آلماتی صبح شنبه 8 ژانویه 2022 در ادامه عملیات نیروهای امنیتی را می‌شنوید.