طالبان یک زوج را در حال برف بازی بازداشت کرد

کاربران افغانستانی در توئیتر نوشته‌اند زن و شوهر در روز برف‌ بازی باهم بیرون رفتند تا قدم بزنند، اما طالبان هر دو را بازداشت کرد. 

زمان و مکان دقیق این ویدئو مشخص نیست.