امسال انشاالله فرش قرمز نداریم

مدیر روابط عمومی جشنواره فجر گفت: امسال انشاالله فرش قرمز نداریم.

رنگ فرش قرمز هم میتواند آسیب این مراسم باشد. 

فرش قرمز وجه فرهنگی جشنواره را از بین میبرد