بهادری: نتیجه ارز ترجیحی به سفره مردم نیامد

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: دنبال تصویب ۴۸ ساعته حذف ارز ترجیحی نبودیم؛ میزان تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند بیشتر از سایر کالاهاست.