|

مردم دهک‌های یک تا سه حدود 120 سال طول می‌کشد که خانه‌دار شوند

رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید با شرایط کنونی مردم دهک های یک تا سه حدود 120 سال طول می کشد که خانه دار شوند.