نطق پزشکیان در صحن مجلس:

اگر مردید برای خدمت به مردم از پولتان بگذرید

سخنان مسعود پزشکیان در صحن مجلس شورای اسلامی حسابی سر و صدا به راه انداخت. در ویدیو زیر نطق آتشین پزشکیان در صحن مجلس را ببینید.