استاندار تهران: امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها در تهران حضوری شد

استاندار تهران گفت: نیازمند تدبیر جدی برای ارتقاء سطح سواد دانش آموزان هستیم.