انسیه خزعلی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان:

در دیدار مقابل عراق، شاهد حضور زنان در ورزشگاه هستیم

انسیه خزعلی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان گفت: انشاءالله در دیدار مقابل عراق شاهد حضور زنان در ورزشگاه هستیم.