|

نتایج جستجو :

  • روز گذشته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس خبر «لزوم برخورد با لجام‌گسیختگی فضای مجازی» از سوی قوه قضائیه را قرائت کرد.

  • نمایندگان مجلس که بعد از ماه‌ها، طرح شفافیت آرای نمایندگان را به صحن آورده بودند، ترجیح دادند برای رسیدن به توافقی که…

  • عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: یکی از مشکلات کشورمان این است که خانه دوم برخی مسئولان، ایران است و به‌همین‌خاطر در…