|

مروری بر رسانه‌های انگلیسی‌زبان / ۳ آذر ۱۴۰۰ / ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

پیام نفتی بایدن: حالا بیشتر، بعدا کمتر!

روزنامه‌های خاورمیانه‌ای مثل نشنال امارات همچنان درگیر برگزاری نشستها و وقایع بین‌المللی هستند که به میزبانی دوبی و ابوظبی برگزار می شود. بروز موج جدید ویروس کرونا هم به سوژه مورد توجه این روزنامه‌ها هم تبدیل شده است.

صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی متوجه بروز موج اخیر ویروس کرونا هستند. سرد شدن هوا و فعال‌تر شدن ویروس کرونا باعث توجه بیشتر رسانه‌ها به تزریق دوز سوم شده است. در کنار آن مسائل سیاسی داخلی کشورها هم در صفحه اول این روزنامه‌ها پیگیری می‌شود.

روزنامه‌های خاورمیانه‌ای مثل نشنال امارات همچنان درگیر برگزاری نشستها و وقایع بین‌المللی هستند که به میزبانی دوبی و ابوظبی برگزار می شود. بروز موج جدید ویروس کرونا هم به سوژه مورد توجه این روزنامه‌ها هم تبدیل شده است.

 

3

4

 

5

 

6

 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار