|

آتش سوزی بخش هایی از بیمارستان دی

بیمارستان دی دچار حریق شد ه و به بخش هایی از آن آسیب وارد شده است.

به گزارش فارس،  بیمارستان دی دچار حریق شد ه و به بخش هایی از آن آسیب وارد شده است.

بیمارستان دی دچار حریق شد.در اثر این آتش سوزی بخش هایی از بیمارستان شامل انبار دارویی دچار حریق شده و سه طبقه از این بیمارستان تخلیه شده است.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار